Now showing items 1-2 of 2

  • M. Vích jako kněz a kazatel 

   Kovandová, Jana (Jihočeská univerzita, 2015)
   Diplomová práce se zabývá problematikou písemné pozůstalosti kněze Martina Vícha. Zpracovává a analyzuje jeho písemné přípravy na kázání během liturgického roku. Cílem je, na základě okomentovaného rozboru těchto kázání, ...
  • Problematika stáří kněze na příkladu pátera Martina Vícha 

   Kovandová, Jana (Jihočeská univerzita, 2010)
   Práce se zabývá tématikou stáří kněze. Její teoretická část se věnuje obecně problematice života seniorů. Vymezuje pojmy stáří, stárnutí. Dále charakterizuje změny, ke kterým dochází ve stáří a potřeby seniorů. Blíže též ...