Now showing items 1-1 of 1

    • Ověřování nedozimetrických parametrů plánovacích systémů 

      Zapletalová, Barbara (Jihočeská univerzita, 2009)
      V posledních letech dochází k výraznému rozvoji radioterapie v České republice. Dnešní plánovací systémy umožňují on-line přenos vstupních (CT, MR) i výstupních dat (simulátor, verifikační systém. Na přesnosti a spolehlivosti ...