Now showing items 1-1 of 1

    • Plasticita funkčních charakteristik (traits) lučních rostlin 

      Havlík, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2010)
      Byly měřeny funkční charakteristiky rostlin (výška, nadzemní biomasa, R/S poměr, specifická listová plocha, obsah sušiny listu, specifická délka kořenů, arbuskulární mykorhiza) několika vybraných lučních rostlin a byla ...