Now showing items 1-1 of 1

    • Uplatnění moderní metody shlukové analýzy při segmentaci trhu 

      Joanidis, Filip (Jihočeská univerzita, 2012)
      Cílem této diplomové práce bylo popsat teoretické principy segmentace zákazníků pomocí moderních metod shlukové analýzy a jejich praktické ověření v komerčním prostředí utilitní společnosti. Teoretická část práce vysvětluje ...