Now showing items 1-1 of 1

    • Oceňování přírodní krásy z hlediska současné estetické teorie 

      Chejn, Vilém (Jihočeská univerzita, 2011)
      Anotace: Bakalářská práce sleduje nastínění základního myšlenkového pole v rámci přírodní estetiky. Snaţí se zdůvodnit, specifičnost estetické zkušenosti přírody. Skrze komparaci několika pojetí zabývající se přírodní ...