Now showing items 1-1 of 1

    • Vývoj pozemkových úprav na našem území 

      Bláhová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2014)
      Tato bakalářská práce se zabývá vývojem pozemkových úprav na našem území. S pozemkovými úpravami se setkáváme již od starověku až po současnost. Pomocí této bakalářské práce bych chtěla zrekapitulovat zásadní vývojové etapy ...