Now showing items 1-1 of 1

    • Hodnocení a ochrana krajinného rázu ve vybraném území 

      Melíšková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2017)
      Diplomová práce se zabývá preventivním hodnocením krajinného rázu katastrálního území Rabštejn nad Střelou. Hodnocené území se rozprostírá v území přírodního parku Horní Střela a je zde také vyhlášeno maloplošné zvláště ...