Now showing items 1-5 of 5

  • Masná užitkovost králíků 

   Krejčíková, Klára (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce se zabývá masnou užitkovostí hybridních králíků. Základním předpokladem dobré produkce masa, srsti, kůže králíků je odpovídající úroveň výživy a krmení, které při plném zdraví zvířat zajistí ...
  • Porovnání vlivu lupiny bílé a lupiny úzkolisté v krmné směsi na užitkovost a zdravotní stav brojlerových králíků 

   Přídová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bylo prokázáno, že lupina bílá (LB) je vhodným zdrojem dusíkatých látek (NL) pro krmné směsi brojlerových králíků. Na druhou stranu, o možnosti využít další druhy lupin, např. lupinu úzkolistou (LÚ), pro krmné směsi ...
  • Rizikové faktory v chovu králíka domácího 

   Hořejšová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato bakalářská práce se zabývá chovem králíků. Popisuje správné postupy v chovu králíků a upozorňuje na rizika s ním spojené. V úvodní části popisuje historický vývoj domestikace králíka. V dalších částech popisuje správné ...
  • Vyhodnocení masné užitkovosti králíků v drobnochovu 

   Bouchalová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Tato bakalářská práce se zabývá masnou užitkovostí králíků v drobnochovu u velkých plemen, a to konkrétně u německého obrovitého strakáče a belgického obra. Pro porovnání bylo použito střední plemeno kalifornského králíka. ...
  • Vyhodnocení přírůstků a jatečné hodnoty králíků v malochovu 

   Hamplová, Michaela (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce se zabývá hmotnostními přírůstky a jatečnou výtěžností vybraných kombinací masných plemen králíků v drobnochovu. Pokud chceme, aby králík byl zdrojem kvalitního masa, srsti a kůže, rozhodujícím ...