Now showing items 1-1 of 1

    • Magnetická modifikace mikrobiálních buněk 

      Baldíková, Eva (Jihočeská univerzita, 2013)
      Pekařské kvasinky (Saccharomyces cerevisiae) byly magneticky modifikovány třemi různými způsoby, a sice povrchovou modifikací buněk magnetickými kapalinami, zabudováním buněk do magnetického alginátu a kovalentní imobilizací ...