Now showing items 1-1 of 1

    • Komparativní implementace trackovacího systému UAI PřF JU 

      Honner, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2017)
      Práce se zabývá analýzou stávajícího řešení trackovacího systému na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, návrhem nového řešení tohoto systému a jeho implementací a porovnáním těchto řešení. Součástí práce je návrh ...