Now showing items 1-1 of 1

    • Alegoričnost postav v Labyrintu světa a ráji srdce Jana Amose Komenského. 

      Truhlářová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2014)
      Tématem mé bakalářské práce je alegoričnost postav v Labyrintu světa a ráji srdce Jana Amose Komenského. Tento asi nejznámější Komenského text byl již předmětem několika interpretací vedených z různých metodologických pozic ...