Now showing items 1-1 of 1

    • Hydronymie povodí horního toku Lužnice 

      Havrda, Michal (Jihočeská univerzita, 2018)
      Hlavním posláním naší studie je lexikografické zpracování jmen vodních toků v povodí horní Lužnice. S ohledem na lokalizaci předmětného území na rozhraní česky a německy hovořícího teritoria i nedostatečně zpracovaná ...