Now showing items 1-1 of 1

    • Zámek Bechyně - stavební historie a výzdobné prvky 

      Návratová, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
      Tato bakalářská práce dokumentuje stavební vývoj bechyňského zámku. Autorka představí podrobněji tři hlavní etapy tohoto sídla jak z hlediska majetkových poměrů, tak stavební činnosti. První část práce nastiňuje prvotní ...