Now showing items 1-1 of 1

    • Vytvoření expozičních parametrů pro prehistorický materiál 

      Holub, Jan (Jihočeská univerzita, 2010)
      Výzkum prehistorického kostního materiálu pomocí RTG se stal již běžnou praxí. S rozvojem digitálních technologií se významně urychluje proces získání snímků a následná úprava přináší další informace, které zvyšují výtěžnost ...