Now showing items 1-13 of 13

  • Fyzikální principy transmisní a skenovací elektronové mikroskopie 

   Bílý, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na popis transmisní a skenovací elektronové mikroskopie. Jsou zde popsány fyzikální principy uplatňující se při tvorbě obrazu v elektronových mikroskopech, jednotlivé vady, jakož i metodika ...
  • Konvenční zobrazovací postupy v radiologii se zaměřením na muskuloskeletární systém (výukový program) 

   Neumann, Petr (Jihočeská univerzita, 2008)
   Tato práce poskytuje informace o roli radiologického asistenta v konvenčních zobrazovacích postupech při postižení muskuloskeletálního systému. Od radiologického asistenta se očekává zobrazení požadované oblasti minimálně ...
  • Kostní denzitometrie 

   Šírková, Eliška (Jihočeská univerzita, 2014)
   Osteoporózu podle Světové zdravotnické organizace (WHO) definujeme jako: "Progradující systémové onemocnění skeletu charakterizované stupněm úbytku kostní hmoty a poruchami mikroarchitektury kostní tkáně a v důsledku toho ...
  • Možnosti fyzioterapie u skolióz se zaměřením na idiopatickou skoliózu 

   Traplová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2010)
   Skolióza je definována jako trojrozměrná deformita páteře, kde dochází ke změnám obratle v rovině frontální, sagitální a transverzální. Etiologie tohoto onemocnění je neznámá, nejasnosti se objevují v diagnostice, prognóze ...
  • Poranění hrudní a bederní páteře - postavení jednotlivých zobrazovacích metod v diagnostice a terapii 

   Doležalová, Martina (Jihočeská univerzita, 2007)
   Tato práce informuje o poranění hrudní a bederní páteře se zaměřením na práci radiologického asistenta. Poranění páteře patří mezi nejzávažnější poranění a jejich incidence stále stoupá. K diagnostice těchto poranění se ...
  • Radiologická asistence ve stomatologii 

   Steinerová, Karolína (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce je zaměřena na radiologické zobrazovací metody a jejich využití ve stomatologii. Radiologické přístroje se v poslední době rychle rozvíjí a stávají se běžnou součástí stomatologických ambulancí. Uplatňují ...
  • Radiologické zobrazovací metody lebky u dětí 

   Balabánová, Klára (Jihočeská univerzita, 2014)
   V bakalářské práci byly zkoumány radiologické zobrazovací metody lebky dětí. Počet poranění lebky se zvyšuje se stoupajícím věkem. Poranění může být různého charakteru - pád na hlavu, autonehoda, ale může se objevit i jako ...
  • Radioterapie nenádorových onemocnění 

   Bartošová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce pojednává o současných indikacích nenádorové radioterapie a způsobech jejich provedení, včetně používaných zdrojů ionizujícího záření. Nenádorová terapie je využívána již přes 100 let. Léčba pomocí ...
  • RTG kontrolovaná implantace stentů do stenóz v zažívacím traktu. 

   Cerkuníková, Anna (Jihočeská univerzita, 2012)
   RTG kontrolovaná implantace stentů do stenóz v zažívacím traktu je moderní miniinvazivní metoda. Mnoho medicínských oborů dosáhlo v druhé polovině 20. století významného rozvoje. V řadě případů se tak stalo díky novým ...
  • Sledování účinku nových expozičních parametrů po přechodu na CR digitální zpracování obrazu na radiodiagnostickém pracovišti v Nemocnici Sušice, o.p.s. 

   Kliment, Karel (Jihočeská univerzita, 2015)
   V současné době tvoří dávky způsobené lékařským ozářením nejvyšší podíl na ozáření člověka z umělých zdrojů ionizujícího záření (ZIZ). Každé lékařské ozáření musí být zdůvodněno prospěchem pro jedince, který ho podstoupí. ...
  • Vyšetření urogenitálního systému na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. 

   Menšíková, Věra (Jihočeská univerzita, 2015)
   Bakalářská práce na téma Vyšetření urogenitálního systému na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Jablonec nad Nisou p. o. se zabývá metodami vyšetření urogenitálního systému a vytváří přehled a popis jednotlivých metod, ...
  • Výpočetní tomografie s vysokým rozlišením - jeho úloha a postavení v radiodiagnostice 

   Chylíková, Renáta (Jihočeská univerzita, 2011)
   V úvodu své bakalářské práce jsem popsala historické pozadí vzniku HRCT, z čeho vznikla a jak se vyvíjela. V historické části jsou připojeny informace o vývoji CT přístrojů a principy vyšetření na těchto přístrojích, které ...
  • Zobrazovací metody GIT se zaměřením na ERCP 

   Hrochová, Simona (Jihočeská univerzita, 2019)
   Bakalářská práce na téma Zobrazovací metody GIT se zaměřením na ERCP se zabývá diagnostickými a terapeutickými metodami a vytváří přehled jednotlivých zobrazovacích metod používaných při diagnostice a terapii. V praktické ...