Now showing items 1-1 of 1

    • Snímkování nedonošených dětí pojízdným rtg přístrojem 

      Dupačová, Markéta (Jihočeská univerzita, 2011)
      Ve své práci se věnuji problematice snímkování nedonošených dětí pojízdným rtg přístrojem. Zaměřila jsem se na skiagrafii hrudníku nezralých novorozenců, na používanou mobilní přístrojovou techniku, na snímkovací techniky, ...