Now showing items 1-1 of 1

    • Optimalizace parametrů RTG přístroje v závislosti na typu pracoviště 

      Radmacher, Erich (Jihočeská univerzita, 2008)
      Přes rychlý vývoj moderních zobrazovacích metod, zůstává skiagrafie základem radiodiagnostiky. Jednotlivá skiagrafická pracoviště potřebují pro svůj bezproblémový provoz odpovídající přístrojové vybavení. Parametry RTG ...