Now showing items 1-1 of 1

    • Ionizující záření při zkoušení materiálů 

      Vlna, Zdeněk (Jihočeská univerzita, 2010)
      Tato bakalářská práce se zabývá využitím ionizujícího záření v technické praxi. Rozebírá různé možnosti rentgenování v závislosti na technických parametrech a použitého izotopu. Obsahuje popis speciálních druhů rentgenových ...