Now showing items 1-3 of 3

  • Příprava pacienta před parenterálním podáním jódové kontrastní látky 

   Říhová, Veronika (Jihočeská univerzita, 2009)
   Tato bakalářská práce je věnována především otázkám přípravy pacienta před vyšetřením jódovou kontrastní látkou na radiodiagnostickém oddělení a postoje a úlohy tohoto oddělení v této problematice. Každý diagnostický či ...
  • Skiaskopická vyšetření v Nemocnici Písek a.s. 

   Vysokomýtská, Jiřina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Skiaskopická vyšetření jsou v dnešní době stále častěji nahrazována jinými vyšetřovacími metodami, mezi které patří zejména CT vyšetření a další. Proto jejich počet v současné době pomalu klesá. Cílem bakalářské práce ...
  • Specifika radiodiagnostických vyšetření v Nemocnici Pelhřimov, p.o. 

   Chadimová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2020)
   Skiaskopická vyšetření jsou v dnešní době stále častěji nahrazována jinými vyšetřovacími metodami, mezi které patří zejména CT vyšetření, proto jejich počet v současné době postupně klesá. Prvním cílem bakalářské práce ...