Now showing items 1-1 of 1

    • Bonitní a bankrotní modely 

      Maunová, Petra (Jihočeská univerzita, 2016)
      Hlavním cílem bakalářské práce je na vybrané skupině podniků demonstrovat omezení a možnosti využití zvolených bankrotních a bonitních modelů. V první části práce jsou uvedeny a podrobně popsány nejznámější bankrotní a ...