Now showing items 1-1 of 1

    • Vypovídací schopnost rozvahy ve vazbě na věrný a poctivý obraz 

      Brázdová, Nela (Jihočeská univerzita, 2011)
      Teoretická část se zabývá analýzou rozvahy v rámci účetní závěrky a její vypovídací schopností ve vazbě na věrný a poctivý obraz účetnictví. V poslední části jsou popsány praktiky kreativního účetnictví. V praktické části ...