Now showing items 1-2 of 2

  • Mezipodnikové srovnávání 

   Hypšová, Monika (Jihočeská univerzita, 2012)
   Cílem diplomové práce je posoudit význam a předpoklady mezipodnikového srovnávání a zjistit metody vhodné pro mezipodnikové srovnávání. Teoretická část je zaměřena na způsoby a metody srovnání v prostoru. Součástí jsou ...
  • Vypovídací schopnost rozvahy ve vazbě na věrný a poctivý obraz 

   Brázdová, Nela (Jihočeská univerzita, 2011)
   Teoretická část se zabývá analýzou rozvahy v rámci účetní závěrky a její vypovídací schopností ve vazbě na věrný a poctivý obraz účetnictví. V poslední části jsou popsány praktiky kreativního účetnictví. V praktické části ...