Now showing items 1-3 of 3

  • Porovnáni ZABAGED 2 s katastrální mapou a návrhem KPU 

   Valenta, Daniel (Jihočeská univerzita, 2007)
   V diplomové práci jsou uvedeny informace o historii, způsobu vzniku a přesnosti katastrálních map a mapového díla ZABAGED, informace o základní mapě ČR 1:10 000 (ZM10) a digitálním modelu území 1:25 000 (DMÚ25). Dále je ...
  • Rozbor zvoleného kartografického díla 

   Smítalová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2012)
   Tématem bakalářské práce je Rozbor zvoleného kartografického díla, přesněji Základní mapy České republiky 1:10 000. Zaměřuje se na její vývoj, z čeho byla odvozena a na jakých podkladech vznikla. Zabývá se obsahem mapy, ...
  • Rozbor zvoleného kartografického díla 

   Hnídková, Petra (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tématem bakalářské práce je Rozbor zvoleného kartografického díla, přesněji Základní mapy České republiky 1:10 000. Zaměřuje se především na její vývoj. A také se zabývá databází ZABAGED, kterou byl obsah mapy velice obohacen.