Now showing items 1-1 of 1

    • Ochrana spotřebitele v oblasti úvěrů 

      Hrbková, Vendula (Jihočeská univerzita, 2014)
      Diplomová práce vychází z bakalářské práce. Věnuje se aktuální problematice v oblasti úvěrů. Je zde obsažena historie této problematiky až po současnost a harmonizaci s právem EU. Ukazuje situaci po novele zákona, informační ...