Now showing items 1-2 of 2

  • Porovnání přístupu k bioplynovým stanicím v ČR a vybraných státech EU. 

   Fikar, Miloslav (Jihočeská univerzita, 2019)
   Tato diplomová práce se věnuje a řeší bioplynové stanice. Práce je strukturována na dvě části - literární rešerši a praktickou část. V literární části je komplexní představení bioplynu, jak vzniká, co to vlastně je bioplyn, ...
  • Provoz a využití bioplynové stanice 

   Fikar, Miloslav (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na bioplynové stanice využívané v zemědělství. První část popisuje bioplyn, jeho výrobu a využití. Dále se zaměřuje na biomasu a na vstupní a výstupní suroviny bioplynové stanice. V této ...