Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh úseku polní cesty s přemostěním vodoteče. 

      Šlechtová, Jana (Jihočeská univerzita, 2008)
      Cílem mé práce bylo navrhnout polní cestu s napojením na most v katastrálním území Komařice. V průběhu navrhování jsem se řídila platnými normami a zákony. Vytvořila jsem dvě varianty polní cesty a po konzultaci s vedoucím ...