Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh místní komunikace k nové zástavbě domů v lokalitě "U Vodních zdrojů" (obec Olešnice). 

   Kocábková, Martina (Jihočeská univerzita, 2009)
   Úkolem mé práce je vypracování dvou variant studie místní komunikace, která bude vytvářet spojení k nové zástavbě domů v lokalitě ‚U Vodních zdrojů', v obci Olešnice. Vhodnější variantu jsem dopracovala do stadia ...
  • Návrh rekonstrukce cestní sítě. 

   Kudrlová, Květa (Jihočeská univerzita, 2008)
   Úkolem mé diplomové práce je vypracování dvou variant studie rekonstrukce cestní sítě. Při návrhu se musí respektovat platné normy a právní předpisy. Lokalita se nachází mezi obcemi Olešník a Nová Ves. Vhodnější variantu ...