Now showing items 1-1 of 1

    • Hodnocení produktu z pohledu zákazníka 

      Gáll, Igor (Jihočeská univerzita, 2018)
      Tato diplomová práce se věnuje hodnocení produktu firmou z pohledu zákazníka. Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda firma hodnotí svůj produkt z pohledu zákazníka a na základě získaných informací navrhnout případné změny. ...