Now showing items 1-1 of 1

    • Problematika sexuálních dysfunkcí u pacientů s nádorovým onemocněním 

      Hlavešová, Blažena (Jihočeská univerzita, 2019)
      Bakalářská práce se věnuje problematice sexuálních dysfunkcí u pacientů s nádorovým onemocněním. Cíle práce: Zjistit vliv onkologického onemocnění na sexualitu nemocných a kvalitu jejich života, popsat problematiku sexuálních ...