Now showing items 1-3 of 3

  • Česká surrealistická fotografie první poloviny 20. století 

   Dočkálková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2021)
   Diplomová práce "Česká surrealistická fotografie první poloviny 20. století" sestává ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část si klade za cíl popsat hlavní myšlenky surrealismu ve světě a jeho vztah k ...
  • DIE VERÄNDERUNGEN DES DENKENS UND WIDERSPIEGELUNG IN DER KUNST DANK DES 1. WELTKRIEGES 

   Čurda, Bohuslav (Jihočeská univerzita, 2021)
   Cílem předložené bakalářské práce je představit a analyzovat umění počátku 20. století v oblasti především střední Evropy, tak, aby bylo možno vyhodnotit, jak se psychicky složitá společenská situace před, během a po válce ...
  • Průvodce nástrahami předmětů každodenního života 

   Dočkálková, Veronika (Jihočeská univerzita, 2018)
   Bakalářská práce "Průvodce nástrahami předmětů každodenního života." sestává ze dvou částí, a to teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá životem a dílem Jana Švankmajera, a směry, které určují jeho tvorbu. ...