Now showing items 1-1 of 1

    • Pracovní postoje 

      Papajová, Hana (Jihočeská univerzita, 2010)
      Bakalářská práce ?Pracovní postoje? se zabývá hlavními problémy spojenými s pracovním uplatněním zdravotně postižených. První část teoretické části práce objasňuje základní pojmy tohoto tématu. Druhá část pojednává o ...