Now showing items 1-1 of 1

    • Stravovací návyky u dětí mladšího školního věku 

      Chrtová, Libuše (Jihočeská univerzita, 2013)
      Tato bakalářská práce se zabývá stravovacími návyky u dětí mladšího školního věku. Byl zde stanoven jeden hlavní cíl a to zmapování stravovacích návyků u dětí mladšího školního věku, zahrnující základní doporučené principy ...