Now showing items 1-1 of 1

    • Kvalita života žen ve věku 25-45 let s močovou inkontinencí 

      Neumannová, Petra (Jihočeská univerzita, 2007)
      Cílem diplomové práce bylo zmapovat, zda a jakým způsobem ovlivňuje močová inkontinence kvalitu života postižených žen po stránce duševní, sociální a tělesné. Pomocí techniky polostandardizovaného rozhovoru, vedeného s ...