Now showing items 1-1 of 1

    • Moderní sakrální architektura 

      Podroužková, Petra (Jihočeská univerzita, 2014)
      Práce se zabývá evropskou sakrální architekturou 20. a 21. století. Konkrétně se jedná o stavby židovské, římskokatolické a islámské. Ve druhé části jsou stavby jednotlivých náboženství uvedeny do historického kontextu, ...