Now showing items 1-5 of 5

  • Historie pozemkových úprav na našem území 

   Burdová, Tereza (Jihočeská univerzita, 2013)
   Tato bakalářská práce se zabývá popisem historie pozemkových úprav na našem území. Seznamuje s nejrůznějšími procesy a formami pozemkových úprav za jednotlivá časová období české historie, přesněji od počátku osidlování ...
  • Historie pozemkových úprav na našem území 

   Hüttner, Martin (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce pojednává o vývoji pozemkových úprav na našem území do konce 19. století. Pozemkové úpravy začaly svůj vývoj již ve středověku, následně prošly kolonizací, vývojem pozemkových katastrů, raabizací a ...
  • Vývoj pozemkových úprav na našem území 

   Bláhová, Barbora (Jihočeská univerzita, 2014)
   Tato bakalářská práce se zabývá vývojem pozemkových úprav na našem území. S pozemkovými úpravami se setkáváme již od starověku až po současnost. Pomocí této bakalářské práce bych chtěla zrekapitulovat zásadní vývojové etapy ...
  • Vývoj pozemkových úprav na území ČR 

   Hiršová, Martina (Jihočeská univerzita, 2012)
   Bakalářská práce se zabývá historií pozemkových úprav na území České republiky. Vysvětluje formy a procesy pozemkových úprav v jednotlivých obdobích. V historickém kontextu poukazuje na nutnost a potřebu jejich realizace. ...
  • Vývoj pozemkových úprav v porovnání západních států a poskomunistických zemí 

   Šmitmajerová, Klára (Jihočeská univerzita, 2016)
   Cílem této bakalářské práce je zpracování souhrnu vývoje pozemkových úprav v porovnání západních států a postkomunistických zemí. Je zpracována ve formě rešerše. Bakalářská práce obsahuje definici pozemkových úprav, významu ...