Now showing items 1-1 of 1

    • Tvorba a aplikace systému řízení pohledávek v konkrétním podniku 

      Doležalová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2009)
      Tématem bakalářské práce je tvorba a aplikace systému řízení pohledávek v konkrétním podniku. Cílem této práce je provést analýzu současného stavu přidělování výše rabatů, posouzení základních kritérií rozhodovacího procesu ...