Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza masné užitkovosti u plemene Český strakáč 

   Klečáková, Martina (Jihočeská univerzita, 2017)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnat masnou užitkovost u králíků plemene český strakáč chovaných v různých typech ustájení. Jedna skupina králíků byla chovaná venku v boudách s výběhem a druhá v klasické kryté králíkárně. ...
  • Analýza užitkových vlastností brojlerových plemen králíků a jejich hybridního potomstva 

   Kužílková, Petra (Jihočeská univerzita, 2011)
   Hlavním cílem diplomové práce bylo analyzovat růstové schopnosti kříženců (?Nb x ?Kal) ve srovnání s výchozí rodičovskou populací. Dále byly vyhodnoceny reprodukční vlastnosti rodičovských plemen králíků novozélandský bílý ...
  • Dynamika růstu králíků vybraných plemen 

   Poustka, Milan (Jihočeská univerzita, 2015)
   Cílem diplomové práce bylo porovnat užitkové vlastnosti vybraných populací tří plemen králíků moravský modrý (Mm), holandský králík (Ho) a vídeňský modrý (Vm), tedy velkého,středního a malého plemene. Sledovány byly jak ...
  • Endogenní vývoj králičí kokcídie <i>Eimeria exigua</i> 

   Jelínková, Alena (Jihočeská univerzita, 2008)
   Endogenní vývoj králičí kokcídie Eimeria exigua byl studován pomocí světelné a elektronové mikroskopie.
  • Lymfatická tkáň střeva králíka 

   Nedorostová, Anna (Jihočeská univerzita, 2013)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá lymfatickou tkání střeva králíků (GALT - gut associated lymphatic tissue), která je největším lymfatický orgán v těle králíka. V prvé části je systematicky popsáno anatomické uspořádání ...
  • Masná užitkovost plemene český luštič 

   Pravdová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato diplomová práce se zabývá masným využitím králíka plemene český luštič, který je zařazen do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a ...
  • Možnosti využití plemene český luštič v České republice 

   Pravdová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2013)
   Bakalářská práce se zabývá využitím králíka plemene český luštič, který je zařazen do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Český ...
  • Obsah jódu v mase 

   Tichý, Lukáš (Jihočeská univerzita, 2008)
   Předmětem mé diplomové práce bylo zhodnotit obsah jódu v mase potravinových zvířat. Práce přináší aktuální informace o obsahu jódu v mase v České republice. Odběr vzorků byl prováděn v průběhu let 2004 až 2007. Celkem bylo ...
  • Ontogenetické změny štítné žlázy králíka 

   Bláhová, Kateřina (Jihočeská univerzita, 2016)
   V literárním přehledu bakalářské práce je popsána štítná žláza z hlediska morfologie, fyziologie, mikroskopické stavby, prenatálního a postnatálního vývoje. Praktická část byla věnována morfometrickým změnám štítné žlázy ...
  • Porovnání vybraných reprodukčních ukazatelů mezi zakrslými a zakrslými beraními králíky 

   Černá, Barbora (Jihočeská univerzita, 2021)
   Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení a porovnání vybraných reprodukčních ukazatelů mezi dvěma plemeny zakrslých králíků. Začátek literární části je věnován původu, domestikaci a historii chovu králíků nejen v ...
  • Postnatální vývoj sleziny králíka 

   Štěchová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Slezina je největší sekundární lymfatický orgán, jehož vývoj probíhá v krátkém postnatálním období. Informace o postnatálním vývoji sleziny králíka jsou v dostupných literárních zdrojích minimální. Předložená diplomová ...
  • Postnatální změny ledvin králíka 

   Ročeňová, Adéla (Jihočeská univerzita, 2020)
   Ledviny jsou hlavní exkreční orgán, který dokončuje morfologický a funkční vývoj v druhově odlišném postnatálním období života jedince. Tato bakalářská práce se zabývala morfometrickými a histologickými změnami ledvin ...
  • Postnatální změny střeva králíka. 

   Štěchová, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2016)
   Tenké střevo je významný orgán gastrointestinálního traktu. V postnatálním období života prodělává pod vlivem vnitřních a vnějších faktorů významné adaptační změny. Cílem bakalářské práce bylo přinést poznatky o morfometrických ...
  • Postnatální změny vybraných krevních parametrů králíka 

   Laštovková, Kristýna (Jihočeská univerzita, 2018)
   Králík je významné laboratorní zvíře, které se využívá v celé řadě experimentů. Do těchto experimentů se zařazují jedinci různého stáří a různé intenzitě metabolické aktivity, která se odráží v hematologických a biochemických ...
  • Účinek suplementace anorganické formy selenu u králíků 

   Vodičková, Lucie (Jihočeská univerzita, 2020)
   Selen je jedním z nejvýznamnějších mikroprvků v živočišném organismu, který působí prostřednictvím selenoproteinů. Na organismus však negativně působí jeho nedostatek i nadbytek. V této bakalářské práci jsme se soustředily ...