Now showing items 1-1 of 1

    • Multikulturní výchova v mateřské škole 

      Volfová, Ludmila (Jihočeská univerzita, 2009)
      Práce se zabývá multikulturní problematikou v současné mateřské škole. Teoretická část pojednává o multikulturní výchově a jejich specifičnostech, o postavení multikulturní výchovy ve školní legislativě, rasových předsudcích ...