Now showing items 1-1 of 1

    • Lingvoliterární analýza staročeské skladby Tristram a Izalda 

      Mušinská, Daniela (Jihočeská univerzita, 2019)
      Diplomová práce se zabývá analýzou staročeské skladby Tristram a Izalda. Podkladem pro tuto analýzu je text Strahovského rukopisu datovaného do roku 1449 v edičním zpracování Zdeňky Tiché. Práce obsahuje stručný popis ...