Now showing items 1-1 of 1

    • Posouzení zajištění radiační ochrany v DIAMO, státní podnik 

      Šimáčková, Eva (Jihočeská univerzita, 2017)
      Závažnost možných následků ozáření, možného ohrožení zdraví člověka a kontaminace životního prostředí radionuklidy vyžaduje zajištění radiační ochrany od počátku jakékoli činnosti, kde se nakládá s radioaktivními látkami. ...