Now showing items 1-1 of 1

    • Kvalita služeb poskytovaných zákazníkům ve vybrané společnosti 

      Hrubá, Aneta (Jihočeská univerzita, 2016)
      Tato diplomová práce se zabývá problematikou kvality služeb poskytovaných zákazníkům s cílem analýzy současné situace, konkrétně ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a navrhnutí opatření na zlepšení tohoto systému ...