Now showing items 1-1 of 1

    • Visual tracking systém pro UAV 

      Kolář, Michal (Jihočeská univerzita, 2018)
      Diplomová práce se zabývá analýzou současných možností pro sledování objektů v obraze, na základě které je navržen postup pro tvorbu systému schopného sledovat objekt zájmu. Součástí práce je navržení virtuální reality pro ...