Now showing items 1-1 of 1

    • Vliv elektrolovu na makrozoobentos 

      Pavlíček, Michal (Jihočeská univerzita, 2010)
      Pokus byl zaměřen na sledování vlivu elektrolovu na makrozoobentos včetně mechanických podnětů (průchod lovící čety). Reakce na elektrolov i brodění se projevila zvýšeným driftem bentosu. Odběry vzorků proběhly s použitím ...