Now showing items 1-1 of 1

    • Řízení lidských zdrojů ve výrobním podniku 

      Průšová, Jindřiška (Jihočeská univerzita, 2009)
      Práce je zaměřená na posouzení angažovanosti pracovníků ve výrobním podniku a posouzení motivace k jejich výkonnosti formami finančního odměňování za práci v období let 2002 - 2007. Šetření bylo realizováno v podniku drobné ...