Now showing items 1-1 of 1

    • Možnosti zvýšení efektivnosti mzdového systému podniku 

      Jančová, Alžběta (Jihočeská univerzita, 2015)
      Diplomová práce se zabývá popisem a následným zhodnocením efektivnosti mzdového systému ve vybraném podniku. V teoretické části práce jsou zpracovány poznatky problematiky mzdového systému, včetně metod vedoucích ke ...