Now showing items 1-2 of 2

  • Klasifikace a analýza nákladů organizace se zaměřením na mzdové náklady 

   Tesárková, Helena (Jihočeská univerzita, 2010)
   Cílem bakalářské práce je provést rozbor nákladů v podniku a to především nákladů na výrobní faktor - práce. Nejprve je čerpáno z odborné literatury a z internetu. V praktické části byl zvolen podnik, jehož hlavní činností ...
  • Řízení lidských zdrojů - systém odměňování ve vybrané organizaci 

   Šauer, Jiří (Jihočeská univerzita, 2010)
   Diplomová práce na téma ‚Systém odměňování' analyzuje pomocí dostupné literatury, názory a postoje jednotlivých autorů na téma odměňování, motivace a řízení výkonnosti a systémů odměňování. Tento literární přehled ...