Now showing items 1-1 of 1

    • Integrované tematické vyučování 

      Majerová, Jana (Jihočeská univerzita, 2011)
      Cílem bakalářské práce bude zmapovat metodu integrovaného tematického vyučování. Bakalářská práce obsahuje teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce bude popsána metoda integrovaného tematického vyučování a ...