Now showing items 1-1 of 1

    • Realita a literární fikce socializace české vesnice v letech 1948 - 1960 

      Valentová, Klára (Jihočeská univerzita, 2011)
      Předkládaná diplomová práce se zabývá realitou a literární fikcí socializace české vesnice v letech 1948?1960, snaží se o vystižení jejích charakteristik a vzájemných reflexí. Na základě rozboru pramenů (kroniky, osobní ...