Now showing items 1-3 of 3

  • I Ty můžeš pracovat - hlasem. 

   Poskočilová, Lenka (Jihočeská univerzita, 2016)
   Bakalářská práce se zabývá projektem "I Ty můžeš pracovat hlasem!", který probíhal v Arpidě, centru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. v Českých Budějovicích. Do projektu byly zapojeny dvě dospělé klientky, ...
  • Program "Rozvodem bez újmy" jako nová metoda sociální práce s rodinou v Krizovém centru v Českých Budějovicích 

   Mahrová, Lucie (Jihočeská univerzita, 2017)
   Tato bakalářská práce věnuje pozornost novému způsobu práce s rodinami, které se následkem rozvodu potýkají s obtížnou životní situací a konfliktní domluvou rodičů ohledně péče a kontaktu s jejich dětmi. Program "Rozvodem ...
  • Sociálně terapeutická dílna pro osoby s duševní poruchou 

   Pekárková, Markéta (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem sociálně terapeutické dílny pro osoby s duševní poruchou. Účelem sociálně terapeutické dílny jako ambulantní sociální služby je dlouhodobá a pravidelná podpora týkající se zdokonalování ...