Now showing items 1-5 of 5

  • Aplikace pro konsolidaci cloudových úložišť 

   Mika, Tomáš (Jihočeská univerzita, 2021)
   Tématem diplomové práce je vytvoření aplikace pro konsolidaci cloudových úložišť. Práce popisuje nástroje a technologie nezbytné pro vytvoření takovéhoto systému, zároveň uvádí přímé srovnání s již existujícími a dostupnými ...
  • Inteligentní dům s chytrou domácností 

   Kokeš, Vojtěch (Jihočeská univerzita, 2014)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vysvětlení pojmu "inteligentní dům", kompletní zpracování funkčnosti a vypracování vlastního návrhu. V bakalářské práci bude popsán veškerý vývoj a využití informačních, komunikačních ...
  • Nástroje a metody pro prolamování bezdrátových sítí norem IEEE 802.11 s použitím virtualizace 

   Pecha, František (Jihočeská univerzita, 2015)
   Tato bakalářská práce má za úkol seznámit čtenáře s problematikou penetračního testování bezdrátových sítí na standardu IEEE 802.11. V teoretické části práce jsou popsány bezpečností standardy IEEE 802.11 a jaké používají ...
  • Přímé bankovnictví 

   Markytánová, Zdeňka (Jihočeská univerzita, 2013)
   Cílem této bakalářské práce na téma ?Přímé bankovnictví? je porovnat nabídku služeb v oblasti přímého bankovnictví u našich největších bank pro výběr nejvhodnějších produktů pro veřejnost. Dále popsat základní formy přímého ...
  • Zabezpečení objektů prvky I&HAS 

   Kandl, Jiří (Jihočeská univerzita, 2013)
   Ve své práci analyzuji možnosti zabezpečení objektů prvky "poplachových, zabezpečovacích a tísňových systémů" (dále: "I&HAS"). První část práce se zabývá popisem základních pojmů a definic z oblasti zabezpečení objektů a ...